ACOLLIDA MATINAL

L’AMPA organitza un servei d’acollida matinal (SAM),que es ofert per l’empresa Teno, amb els mateixos monitors que hi ha durant el temps de menjador al migdia.

On s’han de portar els nens?

L’acollida es fa en el menjador de l’Escola. Els nens han d’entrar per la porta del menjador que dona al pati.

Horaris de l’acollida

El servei d’acollida es fa entre les 7:30 a les 9:00 hores del matí.

El temps d’acollida està dividit en tres franjes horàries, perquè es pugui triar la més convenient:

7:30 a 9:00 h.

8:00 a 9:00 h.

8:30 a 9:00 h.

Preus curs 2014-2015

Els preus de l’acollida depenen de la franja horària en que es deixi el nen:

SOCIS DE L’AMPA

TIPUS D’ACOLLIDA

HORARI

PREU / MES

Habitual7:30 a 9:00 h.8:00 a 9:00 h.8:30 a 9:00 h.43,00€ 35,00€ 30,00€
EsporàdicaAcollida esporàdica, en qualsevol franja horària6,00 € / dia

NO SOCIS DE L’AMPA

TIPUS D’ACOLLIDA

HORARI

PREU

Habitual7:30 a 9:00 h.8:00 a 9:00 h.8:30 a 9:00 h.60,00 € / mes50,00 € / mes45,00 € /mes
EsporàdicaAcollida esporàdica, en qualsevol franja horària8,00 € / dia

Pagament

Acollida habitual: Teno cobrarà directament la quota a les famílies, per domiciliació bancària.

Acollida esporàdica: s’abonarà el preu de l’acollida d’aquell dia en el mateix moment en que es deixa el nen, en metàl·lic.

Inscripció

Per inscriure el vostre fill a l’acollida matinal de manera fixa, cal:

  • Omplir la butlleta d’inscripció. La podeu obtenir clicant aquí.
  • Entregar-la a la coordinadora de l’activitat (Esther Miró, mòbil: 606 813 302) o a la bústia de l’AMPA.

Si es necessita utilitzar el servei d’acollida de manera puntual i no s’ha pogut comunicar amb antelació, portar el nen directament al menjador.

Què fan els nens a l’acollida?

Durant el temps d’acollida s’intenta que els nens facin activitats, encara que en un ambient relaxat. Es fan coses com:

  • Jocs de taula.
  • Lectura a la biblioteca
  • Dibuixar i pintar
  • Tallers de manualitats
  • Jugar al pati, amb pilota.

El nen pot esmorzar a l’acollida?

Els nens poden esmorzar a l’acollida, portant ells el menjar. Les monitores vigilen que mengin correctament i, si és necessari, poden escalfar-los l’esmorzar.