Acollida matinal

L’AMPA organitza un Servei d’Acollida Matinal (SAM), que l'ofereix l’empresa Teno, amb els mateixos monitors que hi ha durant el temps de menjador al migdia.

Funcionament

On s’han de portar els nens?

L’acollida es fa en el menjador de l’Escola. Els nens han d’entrar per la porta del menjador que dona al pati.

Horaris de l’acollida

El servei d’acollida es fa entre les 7:30h a les 9:00h del matí.

El temps d’acollida està dividit en tres franjes horàries, perquè es pugui triar la més convenient:

7:30h a 9:00h.

8:00h a 9:00h.

8:30h a 9:00h.

Preus curs  

Els preus de l’acollida depenen de la franja horària en que es deixi el nen/a:

SOCIS DE L’AMPA

Tipus d'acollida Horari Preu / mes
Habitual 7:30h a 9:00h 40,00 €
8:00h a 9:00h 33,00 €
8:30h a 9:00h 29,00 €
Esporàdica Acollida esporàdica, en qualsevol franja horària 6,00 € / dia

GERMANS SOCIS DE L'AMPA

Tipus d'acollida Horari Preu / mes
Habitual 7:30h a 9:00h 35,00 €
8:00h a 9:00h 28,00 €
8:30h a 9:00h 24,00 €
Esporàdica Acollida esporàdica, en qualsevol franja horària 4,00 € / dia

NO SOCIS DE L’AMPA

Tipus d'acollida Horari Preu / mes
Habitual 7:30h a 9:00h 60,00 €
8:00h a 9:00h 50,00 €
8:30h a 9:00h 45,00 €
Esporàdica Acollida esporàdica, en qualsevol franja horària 8,00 € / dia

Pagament

  • Acollida habitual: Teno cobrarà directament la quota a les famílies, per domiciliació bancària.

  • Acollida esporàdica: S’abonarà el preu de l’acollida d’aquell dia en el mateix moment en que es deixa el nen, en metàl·lic.

Inscripció

Per inscriure el vostre fill a l’acollida matinal de manera fixa, cal:

  • Omplir la butlleta d’inscripció. La podeu obtenir clicant aquí.

  • Entregar-la a la coordinadora de l’activitat (telèfon: 606 813 302), o a la bústia de l’AMPA.

Si es necessita utilitzar el servei d’acollida de manera puntual i no s’ha pogut comunicar amb antel·lació, cal portar el nen directament al menjador i comunicar-li a la coordinadora.

Activitats

Què fan els nens a l’acollida?

Durant el temps d’acollida s’intenta que els nens facin activitats, encara que en un ambient relaxat. Es fan activitats com:

  • Jocs de taula.

  • Lectura a la biblioteca.

  • Dibuixar i pintar.

  • Tallers de manualitats.

  • Jugar al pati, amb pilota.

El nen pot esmorzar a l’acollida?

Els nens poden esmorzar a l’acollida, portant ells el menjar. Les monitores vigilen que mengin correctament i, si és necessari, poden escalfar l’esmorzar.