ANGLÈS

Què és l’activitat d’anglès extraescolar?

Són classes d’anglès fora de l’horari lectiu impartides en el temps de migdia.

Qui pot fer anglès extraescolar?

L’activitat s’ofereix als nens des de P3 fins a 6è.

En el cas de que hagin prou alumnes interessats s’ofereix l’activitat a alumnes de l’ESO.

Qui fa l’activitat d’anglès?

L’anglès extraescolar està impartit per les acadèmies Progress i Kids&Us de Molins de Rei.

On es fa l’anglès extraescolar?

Les classes d’anglès es fan en les instal·lacions de l’escola, utilitzant les mateixes aules que corresponen a cada curs que fa anglès.

Quants nens té cada grup?

Els grups són d’un mínim de 8 nens per classe i un màxim de 12.

Horaris

Podeu consultar els horaris d’anglès extraescolar clicant aquí.

Les classes van des de inicis d’Octubre a finals de Juny.

Els dies festius degut a dies de lliure disposició de l’escola les classes es recuperaran.

Inscripció

Per inscriure el vostre fill a anglès extraescolar cal:

  • Omplir la butlleta d’inscripció.
  • Fer arribar la butlleta a la bústia de l’AMPA.
  • Adreçar-se al coordinador/a de l’activitat.