Noticies

CEIP del Papiol

Vols participar al consell escolar?

QUE ES EL CONSELL ESCOLAR?

El consell escolar és l´òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.

Els representants que intervenen en el consell escolar són els següents:

- Director.

- Cap d´estudis.

- 5 Representants del professorat, elegits pel Claustre.

- 6 Representants de pares i mares, elegits per ells i entre ells.

- Un representant d´administració i serveis (PAS), elegit per i entre aquest personal.

- Una persona representant l´AMPA.

- El secretari del centre.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l´organització del centre i el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Com podem participar les famílies en les eleccions del consell escolar?

En les eleccions, les famílies hi poden participar de dues maneres diferents;

. Presentant-se com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.

. Participant el dia que el centre convoqui les eleccions, votant els candidats que es considerin més representatius.

Per què és important que les famílies participem en les eleccions al consell escolar?

. Som els responsables de la formació dels fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que  informin.

. Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu, i és important comprometre's per aconseguir-ho entre tots.

. És una manera de valorar l´escola. Així contribuïm a que els fills/es també la valorin.

. L´èxit educatiu del fills/es també depèn del funcionament i el clima de centre.

. És la manera de fer arribar la veu en temes que ens preocupen, com extraescolars, alimentació…

. És important tenir una escola oberta a l´entorn, que col.labori amb els altres centres i les diferents entitats, i que entre tots es pugui fer del poble un entorn educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Per mes informació fes clic AQUI