Agenda

Festa de la Setmana Temàtica

L'horari lectiu del dia serà:

 

9:00 - 12:30 h.

15:00 - 16:30 h.