Agenda

Portes obertes Museu del Papil

  • Muesu del Papiol Carrer del Dr. Trueta El Papiol, CT, 08754 España

Lloc: Museu del Papiol

L'últim diumenge de cada mes es pot visitar el

Museu del Papiol ubicat als antics menjadors

escolars del carrer del Dr. Trueta.

Entrada gratuïta.