Agenda

Darrer dia de curs

El darrer dia de classe del curs l'horari lectiu serà de 9:00 a 13:00 h.