Activitats dirigides

A quí van adreçades les activitats organitzades per l’AMPA?

Les activitats que organitza l’AMPA s’adrecen als nens de totes les edats i a les famílies.

On es fan les activitats?

Les activitats es fan dins les instal·lacions de l’escola, encara que es poden organitzar activitats en altres indrets, com la Biblioteca Pública Valentí Almirall del Papiol.

 

Quin és l’objectiu de les activitats extraescolars?

L’AMPA organitza diverses activitats fora de l’horari lectiu amb dues intencions:

  • Complementar les opcions educatives dels nostres fills.

  • Afavorir la conciliació laboral i familiar.

  • Integrar a les famílies en la dinàmica escolar.

  • Donar recursos a les famílies en la tasca educativa.

 Quines activitats són organitzades per l’AMPA?

Les modalitats per participar en les activitats són les següents:

  • Activitats de pagament: anglès, robòtica, dibuix, acollida matinal.

  • Activitats incloses dins del preu del menjador.

  • Activitats gratuïtes: taller de pares, xerrades.

Podeu consultar els horaris d'algunes activitats extraescolars clicant aquí.

 

Activitats que organitza l’AMPA

Anglès
A càrrec de les acadèmia Progress i Kids&Us de Molins de Rei.
Coordinadora: Maite Galiano García.

Robòtica
A càrrec de INVENTEM Play&Lear (partners de LEGO®Education Robotix®).
Coordinadors: Miguel Ángel Ávalos Martín.

Dibuix
A càrrec de Mun Casadesús.
Coordinadors: Miguel Ángel Ávalos Martín.

Activitats de migdia (teatre, tallers, biblioteca, informàtica, ...)
A càrrec de l’empresa Teno, dins del Servei de Menjador.
Coordinadora: Esther Miró (coordinadora del servei de menjador).
Més informació aquí.

Acollida matinal
A càrrec de l’empresa Teno.
Coordinadora: Esther Miro (coordinadora del servei de menjador).
Més informació aquí.