Activitats dirigides

A quí van adreçades les activitats organitzades per l’AMPA?

Les activitats que organitza l’AMPA s’adrecen als nens de totes les edats i a les famílies.

On es fan les activitats?

Les activitats es fan dins les instal·lacions de l’Escola, encara que es poden organitzar activitats en altres indrets, com la Biblioteca Pública Valentí Almirall del Papiol.

 

Quin és l’objectiu de les activitats extraescolars?

L’AMPA organitza diverses activitats fora de l’horari lectiu amb dues intencions:

  • Complementar les opcions educatives dels nostres fills
  • Afavorir la conciliació laboral i familiar
  • Integrar a les famílies en la dinàmica escolar
  • Donar recursos a les famílies en la tasca educativa

 S’ha de pagar per participar en les activitats organitzades per l’AMPA?

Les modalitats per participar en les activitats són les següents:

  • Activitats de pagament:  anglès, teatre, reforç escolar, acollida matinal
  • Activitats incloses dins del preu del menjador
  • Activitats gratuïtes: taller de pares

Activitats que organitza l’AMPA

ANGLÈS
A càrrec de l’Acadèmia Progress de Molins de Rei
Coordinadora: Maite Galiano
Més informació aquí.

TEATRE

A càrrec d'Espai Teatre
Coordinadora: Mireia Esparza
Més informació aquí.

REFORÇ ESCOLAR

A càrrec de l’Associació Impliquem-nos
Coordinadora: Nira Montelongo
Més informació aquí.

ACTIVITATS DE MIGDIA (TEATRE, TALLERS, BIBLIOTECA, INFORMÀTICA)
A càrrec de l’empresa Teno, dins del Servei de Menjador
Coordinadora: Esther Miró
Més informació aquí.

ACOLLIDA MATINAL
A càrrec de l’empresa Teno
Coordinadora: Esther Miro
Més informació aquí.

CIRC
A càrrec de l’escola de Circ Giravolt
Coordinador: David Romero
Més informació aquí.