Llibres i Material

Material

Què és la quota de material?

La quota de material serveix per comprar material fungible que s’utilitza en les activitats educatives que es fan a les classes.

Quin és l’import de la quota de material?

Les quotes de material per al curs   són:

CursImport
P3100€
P4100€
P5100€
1er75€
2on75€
3er70€
4rt70€
70€
70€

Quan i com es paga la quota de material?

La quota de material s’ha de pagar abans del lliurament dels llibres de text i és un requisit per a que els llibres s’entreguin als alumnes.

El pagament s’ha de fer durant el mesos de juny a juliol. Les dates límit s’indicaran mitjançant una circular.

En el moment de la recollida dels llibres s’entregarà el justificant bancari de l’ingrés de la quota de material on haurà d'apareixer el nom de l'alumne.

No s’acceptaran pagaments en efectiu de la quota de material en el moment de la recollida dels llibres.

El compte corrent al que s’ha de fer l’ingrés és diferent per a cada cicle:

Curs Quota de material Número de compte corrent on fer l’ingrés (curs  )
Infantil (P3, P4, P5) 100€ ES5700811691930001048011
Cicle inicial (1er, 2on) 75€ ES2000811691910001047805
Cicle mig (3er, 4rt) 70€ ES0400811691930001047607
Cicle superior (5è, 6è) 70€ ES8500811691950001047409

En el moment de fer l’ingrés s’ha d’indicar sempre el nom de l'alumne.

Pagament de la quota de material en terminis

La quota de material es pot pagar en dos terminis quan en una mateixa família hi hagi més d’un alumne al mateix temps a l’escola.

Els terminis són els següents:

1er TERMINI
Quota de material per al 1er fill/a Cal que feu l’ingrés al compte de l’AMPA i que en lliureu el comprovant de pagament en el moment de recollir els llibres.
2on TERMINI
Quota de material per al 2on, 3er… fill/s Cal que feu l’ingrés al compte de l’AMPA a principis de setembre i que en dipositeu el comprovant de pagament a la bústia de l’AMPA entre l’1 i el 15 de setembre.

Qui en forma part i com s’hi pot contactar?

Les responsables de la Comissió de Materials són:
Maribel Hernández Miño i Laura Sirvent Pardell.
Contacte:  ampa@ampapauvila.org

reciclar_llibres_2.jpg

Sociabilització

Què vol dir sociabilitzar els llibres?

Consisteix en la reutilització d’alguns llibres de text d’educació primària pels nens que passen successivament per un mateix curs.

Quins objectius té la sociabilització de llibres?

La finalitat del projecte és fomentar la responsabilitat i la cura dels llibres de text i promoure la cultura del reciclatge i la reutilització dels recursos. A més, s’aconsegueix un estalvi econòmic directe per les famílies en el cost dels llibres de text.

Quins llibres es sociabilitzen?

Es sociabilitzen alguns llibres de text emprats als cursos de 1er a 6è de primària (no es fa sociabilització a P3, P4 i P5). Normalment es tracta de llibres de coneixements o lectura que no estan pensats per fer activitats en el propi llibre. Els tria el professorat segons el seu criteri, valorant si la sociabilització del llibre s’adapta a la seva metodologia d’ensenyament.

Qui paga els llibres que es sociabilitzen?

Els llibres sociabilitzats es paguen mitjançant:

 • Les quotes que paguen les famílies.
 • Amb una subvenció que ha atorgat la Generalitat de Catalunya fins al curs 2011-2012.
 • Amb les aportacions de l’AMPA.

Quina és la quota de sociabilització dels llibres de text?

Les quotes de sociabilització per al curs   són les següents:

Curs Quota socialització curs  
1er 0€
2on 0€
3er 29,5€
4rt 29,5€
0€
0€

Quan i com es paga la quota de sociabilització?

La quota de sociabilització s’ha de pagar a final de curs, abans de l’entrega dels llibres per al curs següent. Amb una circular s’informa de les dates límit per fer el pagament.
No s’entregaran els llibres nous ni els sociabilitzats si no es porta el justificant bancari del pagament de la quota de sociabilització.
No s’acceptaran pagaments en efectiu en el moment de la recollida dels llibres.
El compte corrent on s’ha de fer l’ingrés de la quota de sociabilització és el següent:

ES4200811691990001047211

 Quin estalvi es produeix amb la sociabilització dels llibres de text?

La taula següent mostra l’estalvi que representa per alumne, tenint en compte el nombre de llibres sociabilitzats per a cada curs i el cost de cadascun d’ells:

Curs Estalvi respecte la compra de llibres no socialitzats curs  
1er -€
2on -€
3er -€
4rt -€
-€
-€

Quan i on s’entreguen als alumnes els llibres sociabilitzats?

Els llibres sociabilitzats s’entreguen en el mateix moment que la resta de llibres de text, llibretes i agendes. La data es comunica mitjançant una circular i acostuma a ser durant el mes de juliol.
L’entrega es fa en el recinte de l’Escola.

Cada quan es canvien els llibres sociabilitzats?

En principi, el projecte contempla la substitució dels llibres sociabilitzats cada 4 anys. Aquest període, però, pot canviar i ser més curt si el llibre es fa malbé abans, o més llarg, si el llibre està en bon estat.

Perquè no hi ha el mateix nombre de llibres sociabilitzats en tots els cursos?

En els cursos de cicle inicial de primària hi ha menys llibres sociabilitzats que en el cicle mitjà i superior degut a que solen estar pensats per fer les activitats en el propi llibre.

Normativa d’ús dels llibres sociabilitzats

 1. Tots els llibres sociabilitzats són propietat de l’escola.
 2. Cada llibre porta una etiqueta que l’identifica. No es pot arrencar.
 3. En la línia corresponent al curs escolar de l’etiqueta identificativa l’alumne escriurà amb bolígraf o retolador el seu nom i cognoms i el grup classe.
 4. Els alumnes que hagin d’estrenar algun llibre sociabilitzat l’hauran de folrar amb el folre que se’ls lliurarà juntament amb els llibres de text.
 5. No es pot escriure, marcar, guixar, subratllar, dibuixar ni enganxar adhesius als llibres.
 6. El nen/a ha d’avisar al tutor/a de qualsevol desperfecte que es produeixi en els llibres: fulls que es desenganxin, que s’estripin, fulls deslligats o pèrdua.
 7. El llibre que s’hagi perdut o que tingui un desperfecte ocasionat per un mal ús haurà de ser reposat o arranjat per la família.
 8. Al final del curs s’han de tornar tots els llibres sociabilitzats a l’escola.
 9. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conservem-los tal com ens agradaria trobar-los.
 10. Quedaran exclosos del projecte de sociabilització aquells alumnes que no mostrin una actitud positiva en la cura i conservació dels llibres.

Llibres

Aquest curs, el procediment de la venda de llibres serà diferent a com s’ha fet fins ara. Els llibres es reservaran a través d’internet i el pagament, tant de llibres com de la resta de quotes (material, AMPA i socialització) es farà a través del Banc Sabadell, com fins ara.

Per poder veure el llistat de llibres, llibretes i agenda i efectuar-ne la reserva s'haurà d'accedir a la web:

www.colegios.serviciouniversidad.com

La contrasenya per accedir-hi és: pauvila1516

El procés per fer la comanda és molt senzill, però en cas de dubte, a la mateixa pàgina trobareu uns enllaços on podreu consultar uns vídeos explicatius de l’operativa.  

Els dies i hores de lliurament dels llibres es notificarà mitjançant una circular.

Què fa la Comissió de llibres?

La Comissió de Llibres s’encarrega de:

 • Comprar de manera conjunta dels llibres de text, llibretes i agendes.
 • Coordinar-se amb una empresa distribuïdora, que ens facilita els llibres.
 • Gestionar el cobrament a les famílies i el lliurament dels llibres.
 • Participar en la gestió de la sociabilització dels llibres.

Què haig de fer per poder comprar dels llibres de text, llibretes i agendes?

Per poder ser entregats els llibres a les famílies prèviament s’ha hagut de fer el pagament de:

 • Els llibres de text, llibretes i agendes (les llibretes només per 3er, 4rt, 5è, i 6è).
 • La quota anual de l’AMPA (30€ / any per família).
 • La quota de material. Veure més informació aquí.
 • La quota de sociabilització dels llibres. Veure més informació aquí.

El pagament dels llibres, llibretes i agendes, així com de les quotes de l’AMPA, material i sociabilització s’ha de fer durant el mes de juny-juliol. Les dates límit s’indicaran mitjançant una circular.
Els llibres s’entregaran un cop fet el pagament d’aquestes quotes.
Només es lliuraran llibres als socis de l’AMPA.
No s’acceptaran pagaments en efectiu en el moment de la recollida dels llibres.

Com es fa el pagament dels llibres de text?

El pagament dels llibres es farà per ingrés al número de compte següent:

ES4200811691990001047211

Quan s’entreguen els llibres a les famílies?

Els llibres de text, juntament amb les agendes i les llibretes s’entreguen durant el mes de septembre en el recinte de l’Escola. La data exacta es comunica mitjançant una circular.

Quins avantatges té comprar els llibres a través de l’AMPA?

Comprar els llibres de manera conjunta per a totes les famílies ens dóna una sèrie d’avantatges:

 • Un preu més reduït que el de venda al públic ja que, segons les editorials, podem arribar a tenir uns descomptes de fins el 20%.
 • L’estalvi de temps que suposa no haver d’encarregar-los ni anar-los a recollir.
 • La comoditat de poder recollir-los en la mateixa escola.
 • La seguretat de que podrem comptar amb els llibres a temps per començar el curs.

Qui en forma part i com s’hi pot contactar?

Les responsables de la Comissió de Llibres són:
Esther Fernández Cuadra i Laura Sirvent Pardell.
Contacte:  ampa@ampapauvila.org