Menjador

menjador.jpg

Des d’aquest espai del menjador podreu accedir als menús de cada trimestre amb les seves propostes per sopar, receptes i un petit consell nutricionista.

El temps de menjador pels nens comença tot seguit d’acabar les classes. A les 14:00h. venen al menjador a dinar, en un sol torn. Després tindran una estona de joc lliure on gaudiran dels seu temps amb els seus amics. A les 15:30h. començaran el ventall de les activitats dirigides.

Per més informació, us podeu descarregar aquesta informació en el Dossier de presentació.

Recordeu per qualsevol aclariment estem a la vostra disposició.

Tornar a dalt

Funcionament

Torns i horaris

Horari del temps de migdia:

14:00h – 15:00h: dinar.

15:00h – 15:30h: descans.

15:30h – 16:30h: activitats.

Hi ha un sol torn de menjador a les 14:00h, perquè tots els alumnes que es quedin a dinar puguin fer-ho tot just acabades les classes.

El temps del servei del menjador finalitza a les 16:30h.

Els dies de jornada intensiva (últim dia de Desembre, abans de les vacances de Nadal, i últim dia de Juny, abans de les vacances d'estiu) l’horari de menjador acabarà abans.

Inscripció

Per inscriure el vostre fill al servei de menjador de manera fixa, cal que seguiu les instruccions indicades al document: Instruccions inscripcions online.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb la coordinadora de l’activitat (telèfon: 606 813 302), o mitjançant el correu de l’AMPA: ampa@ampapauvila.org.

Ens heu d’ajudar amb…

Els nens/es de P3 han de portar dos pitets cada setmana, i es retornen els divendres tots dos. Els pitets han de ser amb goma.

Els nens/es de P4 i P5 portaran una bata pel menjador, diferent de la bata que porten a classe, que es retornarà cada divendres per rentar-la.

Recordeu que s’ha de marcar tota la roba: pitets, bates, sabates, etc.

El sac de dormir, cada quinze dies, es portarà a casa per rentar-lo i retornar-lo el següent dilluns.

Per potenciar una bona higiene bucal dels nostres fills/es, els nens/es de P4 a 6è es rentaran les dents després de dinar. Han de portar el seu raspall de dents, pasta dentífrica i una bossa o necesser amb el nom marcat.

Absència del menjador

En cas de que que un nen que habitualment utilitza el servei de menjador no es quedi a dinar un dia haurà de portar un justificant en l’agenda escolar, i haurà d’avisar a la coordinadora (telèfon: 606 813 302) entre les 9:00h. i les 10:00h. del matí.

En cas de malaltia, cal avisar per telèfon trucant a la coordinadora.

Menús especials

Si un nen ha de fer un règim especial per indisposició, cal comunicar-ho a la coordinadora al matí a fi que se l’hi prepari. Es pot fer per escrit a l’agenda del nen, o bé trucant al telèfon de la coordinadora.

Els dies de sortides escolars de tot el dia, el menjador farà un pícnic (entrepà, peça de fruitai beguda) per els nens/es que es queden habitualment al menjador.

Recollida

Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial (P3, P4, P5, 1er i 2on) hauran de ser recollits per les seves famílies o la persona responsable a qui delegui.

Si les persona que recollirà el nen/a no són els pares, cal avisar prèviament i donar el nom de la persona que recollirà el nen/a. Si la persona que els recollirà és menor d’edat, haureu de signar un document per autoritzar-la.

A partir de 3er curs els nens ja poden sortir sols.

Informes

Trimestralment es farà arribar un informe informatiu sobre el comportament i actitud del nen/a durant el temps de menjador.

Els nens/es de P3 rebran un petit informe diàriament.

Assegurança

L’empresa Teno té contractada una assegurança de responsabilitat civil per respondre de les possibles responsabilitats sobre les conseqüències derivades del desenvolupament del servei de menjador.

En cas de dubte, a qui s’hi pot contactar?

Per a qualsevol dubre o suggerència, podeu contactar a la coordinadora (telèfon: 606 813 302), o mitjançant el correu de l’AMPA: ampa@ampapauvila.org.

Taula de menús

Aquí trobareu el darrer menú del menjador, que inclou a més unes propostes per fer de sopar.

Menú Setembre 2019

Confecció dels menús

Els menús es dissenyen mensualment pel servei de qualitat de l’empresa Teno i són revisats per la Direcció de l’Escola i per un representant de l’AMPA.

El menjar s’elabora en la pròpia cuina de l’escola.

En els menús es tindran en compte els aliments de temporada de cada estació de l’any i el tipus d’activitat a desenvolupar pels nens/es.

Previ acord amb la direcció del centre es podran incloure variacions en el menú per causes culturals.

Al·lèrgies i intoleràncies

En el cas d’al·lèrgies o intoleràncies a algún aliment, es tindrà en compte confeccionant un menú a mida del nen/a afectat/da.

Les al·lèrgies i intoleràncies sempre hauran d’anar justificades amb un certificat del metge.

En el cas d’un infant amb multial·lèrgies, s’haurà d’enviar a l’empresa l’informe mèdic amb la relació d’aliments no permesos.

Tornar a dalt

Normativa i preus

La normativa i preus del servei de menjador es pot trobar al Dossier de normativa i preus.

Descomptes

Hi ha descomptes en el preu per no assistència:

 • Descompte aplicable al menú a partir del primer dia consecutiu d’absència al menjador.

 • Per colònies també hi haurà, exceptuant el primer dia en el cas que s’emportin picnic.

El descompte es farà, habitualment, el mes següent.

Cobrament

L’empresa Teno s’encarrega de la gestió del cobrament dels rebuts de menjador.

El cobrament es farà del dia 1 al 5 del mes corrent per domiciliació bancària.

El mes de setembre el càrrec es farà abans del dia 30.

Quotes

Les quotes de menjador tindran el mateix import tots els mesos (excepte setembre i juny), ja que es calcula dividint el total de dies de tot el curs per mesos.

Les quotes mensuals que es cobraran dependran del nombre de dies a la setmana que el nen es queda a dinar.

Tornar a dalt

Activitats

A més a més de dinar, al temps de migdia es fan tota una sèrie d’activitats dirigides per les monitores de menjador.

Les activitats del migdia es treballen globalment a tots els cicles i de manera transversal, és a dir, amb la màxima implicació de molts elements que intervenen en la formació.

L’objectiu és enriquir el temps lliure dels nens/es després de dinar, en funció de l’espai i infraestructura, de la composició del grup i dels seus interessos.

Les activitats proposades es poden dividir en cinc blocs diferents:

 • Tallers.

 • Expressió corporal.

 • Jocs i esports.

 • Aula d’estudi.

 • Biblioteca.

 • Informàtica.

La distribució horària setmanal de les activitats és la següent (clica per descarregar-te’l):

Tornar a dalt

Organització

Hi ha un sol torn de menjador perquè tots els alumnes que es quedin a dinar puguin fer-ho al acabar les classes, tot just a les 14:00h.

Els nens/es de P3 i P4 mengen a la seva classe, i la resta al menjador.

Les activitats que es fan cada dia al temps de menjador són les següents:

P3

 • 13:40h: Les monitores munten els llitets, amb els seus sacs, a la sala de psicomotricitat, on els nens descansen després de dinar. Es preparen agendes i pitets.

 • El carro ja està llest amb tot el que cal per dinar: safates, gots, coberts menjar. Les monitores passen llista, els nens/es van a la classe amb la seva monitora, es renten les mans, s'asseuen al seu lloc i els hi posen els pitets.

 • 14:00h: Dinen a la seva classe. S'ajunten les dues línies en una sola aula (la de P3 A).

 • Quan acaben de dinar, les monitores recullen l'espai utilitzat i munten el carro per deixar-lo preparat per baixar-lo a cuina.

 • Els nens fan pipis abans de dormir o descansar. Es treuen les sabates i cada nen/a anirà al seu llitet amb el seu ninot i sac de dormir, amb música i ambient relaxat. Dormiran o descansaran al voltant de 45 minuts mentre les monitores fan les anotacions adients a la seva agenda de menjador.

 • 15:45h: Es desperta els nens i van a la classe, on es segueixen les activitats programades per al seu nivell.

 • Un grup de mainaderes de 3er, 4rt, 5è i 6è, ajuden voluntàriament a despertar els nens, posar-los les sabates i acompanyar-los a classe, sempre supervisats per les monitores responsables.

 • 16:25h: La coordinadora obre les portes perquè puguin entrar els pares, mares o tutors/es a recollir als nens/es que s’han quedat al menjador. Les monitores esperen a les classes i són les responsables d’entregar-los a qui correspongui.

P4 i P5

 • 13:40h a 13:55h: Els educadors/es netegen taules, munten la taula amb safates, coberts, gots, pa i es serveix el menjar.

 • 13:55h: Es va a les classes a recollir els nens, es passa llista i baixen al menjador.

 • Als penjadors de P4 i P5 estan les bates per posar-se-les. Després cadascú seu al seu lloc i es canta una cançó curta abans de dinar.

 • 14:05h a 15:00h: Es dina el que hi ha a la safata. Cada safata porta la quantitat necessària per l’edat del nen/a i si s'escau poden repetir, controlant al·lèrgies i dietes.

 • A mesura que acaben de dinar va anant sortint al pati i una monitora surt amb ells.

 • Hi ha aproximadament una monitora cada 15-20 nens/es.

 • Els nens es renten les dents a la classe quan han acabat tots de sortir, abans de començar les activitats.

 • Entre l’estona que han acabat de dinar i abans de començar les activitats tenen temps lliure.

 • 15:30h a 16:25h: Realitzem les activitats programades, seguint l’horari i la programació corresponent.

 • 16:25h: La coordinadora obre les portes perquè puguin entrar els pares, mares o tutors/es a recollir als nens/es que s’han quedat al menjador. Les monitores esperen a les classes i són les responsables d’entregar-los a qui correspongui.

1er, 2on, 3er, 4rt, 5è i 6è

 • 13:40h a 13:55h: Les educadores netegen taules, munten la taula amb safates, coberts, gots, pa i es serveix el menjar. La monitora de 6è i la coordinadora es queden servint menjar als de 3er a 6é, al moment perquè no perdi l'escalfor.

 • 14:00h: Els nens surten de classe cap el punt de trobada: el porxo, on deixen motxilles i es diregeixen cap al seu monitor/a. Aquest/a passa llista i els nens/es es renten les mans, fan files i marxen al menjador a dinar acompanyats dels monitors de cada grup.

 • 14:05h a 15:00h: Els nens dinen el que hi ha a la safata. Cada safata porta la quantitat necessària per l’edat del nen/a i si s'escau poden repetir, controlant al·lèrgies i dietes.

 • A mesura que els nens acaben de dinar va anant sortint al pati. Una monitora surt amb ells, aproximadament una cada 15-20 nens/es.

 • Tot just acabat de dinar, abans de començar les activitats els nens es renten les dents a les aixetes del porxo, agafant el seu raspall i pasta de dents de la seva caixeta del menjador, i després ho tornen a desar.

 • Entre l’estona que han acabat de dinar i abans de començar les activitats tenen temps lliure.

 • 15:30h a 16:25h: Realitzem les activitats programades, seguint l’horari i la programació corresponent.

 • 16:25h: La coordinadora obre les portes perquè puguin entrar els pares, mares o tutors/es a recollir als nens/es que s’han quedat al menjador. Les monitores esperen a les classes i són les responsables d’entregar-los a qui correspongui.

Tornar a dalt

Control nutricional

Des del Grup Teno garantim la varietat en els nostres menús, treballem la diversitat en el tipus d'aliments, però també en la forma de preparació i de presentació, perquè sabem que és l'única manera d'educar en els hàbits alimentaris i de facilitar que els infants rebin totes les aportacions de nutrients necessàries per al seu bon desenvolupament.

Per mantenir una alimentació equilibrada i completa els nostres menús sempre tenen present:

 •  Els diferents grups d'aliments (cereals, llegums, tubercles, fruita, verdures i hortalisses, llet i derivats, carn, ous, peix olis i fruita seca).

 • Les freqüències de consum setmanals recomanades a l'hora de programar els menús.

 • La varietat de colors i de textures per presentar menús atractius.

 • L'elaboració amb diferents tècniques culinàries per fomentar l'educació alimentària i facilitar la digestió.

El control sanitari en l'elaboració dels menús és una de les nostres prioritats:

 • Impulsem el seguiment dels APPCC (Anàlisis de Perills i Punts de Control Crítics).

 • Garantim les normes de qualitat alimentària recomanada per les institucions europees i les nostres administracions sanitàries. La seguretat alimentària de les nostres cuines va a càrrec d'Alitec.