REFORÇ ESCOLAR

L’AMPA ofereix el servei Aula de Suport Escolar, portat a terme per l’Associació Impliquem-nos.

Impliquem-nos és una entitat sense ànim de lucre creada el 2012 al Papiol, per oferir serveis bàsics a moltes famílies i infants, d’una manera assequible, i treballant per la igualtat en l’accés a aquests serveis.

Des de l’entitat s’ofereix suport escolar, atenció psicològica per la infància, adolescència i adults, logopèdia, reeducació i escola de pares. Es vol garantir d’aquesta manera que la família que ve a l’entitat pot cobrir totes les seves necessitats.

En què consisteix l’Aula de Suport Escolar?

  • Espai d’acompanyament escolar, on els infants i adolescents reben suport en la realització dels deures, en els exàmens i el desenvolupament general de matèries.
  • L’objectiu és donar eines als participants per tal que siguin autònoms i puguin resoldre les dificultats per si mateixos.
  • Es parteix de les potencialitats del nen, per buscar la motivació i promoure la millora davant les dificultats.
  • Es busca oferir a les famílies un suport, orientant-los en el seu dia a dia escolar, complementant i potenciant la seva tasca com a pares.

Els grups són de 5 nens, agrupats per edats i etapa escolar, tenint en compte les necessitats de tots i cadascuns dels participants.

On es fa l’Aula de Suport Escolar?

Les classes de reforç escolar es fan a la mateixa escola.

Horaris de l’activitat

Els horaris es distribueixen en les següents franges:

Dilluns a divendres a partir de les 16:30h segons el grupEls grups són de tres nens/es.

Els horaris es flexibilitzen segons les necessitats de les famílies i del grup. 

Qui s’hi pot inscriure?

Tot aquella família que ho necessiti i vulgui donar un cop de mà al seu fill/a.

S’atenen nens des de 1r de primària a 6è.

Quin preu té?

20 € de matrícula per família

1 dia a la setmana (sessió de 1 hora): 20 €/mes

2 dies a la setmana (2 sessions de 1 hora): 35 €/mes

En el segon germà inscrit hi ha un descompte del 10%.

Preu no soci:

25 € de matrícula per família

1 dia a la setmana (sessió de 1 hora): 25 €/mes

2 dies a la setmana (2 sessions de 1 hora): 40 €/mes

 

Inscripcions

Coordinadora: Nira Montelongo

Telèfon: 620 57 92 22

Pots saber més a: http://blocs.xarxante.org/impliquemnos