Comissions

Dins de la Junta de l’AMPA existexen una sèrie de comissions per tal d’organitzar la feina a fer.

Qualsevol pare o mare que estigui interessat en participar com a col·laborador fixe o puntual en alguna de les comissions, ho pot fer posant-se en contacte amb la Junta de l’AMPA: ampa@ampapauvila.org.

Les comissions són les següents:

Comissió de Menjador

Representa el punt d'enllaç amb la empresa responsable del servei de menjador per tal de coordinar les activitats i serveis addicionals que s'hi ofereixen, així com la negociació de condicions de servei.

Responsables: Montserrat Fabra 

Més informació sobre el menjador, cliqueu aquí.


Comissió d'Extraescolars

S’encarrega de gestionar les activitats extraescolars que organitza l’AMPA.

Responsables: Maria José Quiles Castro i Laia Roldan 

Més informació sobre activitats extraescolars, cliqueu aquí.


Comissió de Llibres i Materials

S’encarrega de portar el contacte amb el subministrador de llibres de text de l’escola, gestionar el seu cobrament a les famílies, la seva entrega i la sociabilització de llibres, a més de gestionar el cobrament de les quotes de material per part de les famílies.

Responsables: Mónica Lozano, Alba Serra i Cristina Ferrer 

Més informació sobre llibres, cliqueu aquí.

Més informació sobre material, cliqueu aquí.


Comissió de Festes

S’encarrega d’organitzar i coordinar les festes de l’escola on participa l’AMPA.

Responsables: Montserrat Fabra,  Mónica Lozano i Cristina Ferrer 


Comissió de Cuidem l’Escola

S’encarrega de proposar millores en les instal·lacions de l’Escola i tenir-ne cura.

Responsables: Vivasvan Chango i Marc Payerols 


Comissió de Delegades

Coordina els grups de delegats i delegades per aula o curs escolar per tal de facilitar la comunicació entre els pares i mares dels diferents cursos i de les mestres que hi participen.

Responsable: Vivasvan Chango i Vivian Figueras 


Comissió de Web i Comunicació

Té com a finalitat el disseny, gestió i actualització de la pàgina web de l’AMPA de l’escola, així com els diferents canals de comunicació mitjançant xarxes socials. A més, vetlla pel correcte funcionament de les comunicacions desde i cap a l'AMPA (correu electrónic, etc).

Responsables: Mercè Terradellas i Marc Payerols 


Comissió d’Inversions i Seguretat

S’encarrega de coordinar les accions d’inversió de l’AMPA amb la col·laboració de l’Escola, qui defineix les necessitats i prioritats.

Responsables: Cristina Ferrer i Mercè Terradellas 


Comissió de Xerrades

Proposa i organitza xerrades i tallers dirigits a pares en relació als seus fills.

Responsable: Alba Serra  i Vivian Figueras