Acollida matinal

L’AMPA organitza un Servei d’Acollida Matinal (SAM), que l'ofereix l’empresa Teno, amb els mateixos monitors que hi ha durant el temps de menjador al migdia.

Funcionament

On s’han de portar els nens?

L’acollida es fa en el menjador de l’Escola. Els nens han d’entrar per la porta del menjador que dona al pati.

Horaris de l’acollida

El servei d’acollida es fa entre les 7.30h a les 9.00h del matí, dividit en tres franjes horàries, perquè es pugui triar la més convenient: 7.30h a 9.00h., 8.00h a 9.00h. i 8.30h a 9.00h.


Preus curs 2022 / 2023

Els preus de l’acollida depenen de la franja horària en que es deixi el nen/a i si s’és soci o no de l’AMPA.

 • Cada dia de 7.30h a 9.00h - 40,00 €

 • Cada dia de 8.00h a 9.00h - 33.00 €

 • Cada dia de 8.30h a 9.00h - 29.00 €

 • Esporàdic: 4,00 €


Pagament

 • Acollida habitual: Teno cobrarà directament la quota a les famílies, per domiciliació bancària.

 • Acollida esporàdica: s’abonarà el preu de l’acollida d’aquell dia en el mateix moment en que es deixa el nen o nena, en metàl·lic a la coordinadora del servei.


Inscripció

Per inscriure el vostre fill a l’acollida matinal de manera fixa, cal:

 • Omplir la butlleta d’inscripció en l’enllaç: Fitxa d'inscripció al Servei d'Acollida Matinal.

 • Entregar-la a la coordinadora de l’activitat (telèfon: 606 813 302), o a la bústia de l’AMPA.


Si es necessita utilitzar el servei d’acollida de manera puntual i no s’ha pogut comunicar amb antel·lació, cal portar el nen directament al menjador i comunicar-li a la coordinadora.

Activitats

Què fan els nens a l’acollida?

Durant el temps d’acollida s’intenta que els nens facin activitats, encara que en un ambient relaxat. Es fan activitats com:

 • Jocs de taula.

 • Lectura a la biblioteca.

 • Dibuixar i pintar.

 • Tallers de manualitats.

 • Jugar al pati, amb pilota.


El nen pot esmorzar a l’acollida?

Els nens poden esmorzar a l’acollida, portant ells el menjar. Les monitores vigilen que mengin correctament i, si és necessari, poden escalfar l’esmorzar.