Qui era Pau Vila

La nostra escola porta el nom d’un personatge del qual no sabem gaire bé res… a continuació us expliquem la seva biografia:

“En Pau Vila va néixer a Sabadell el 29 de juny de 1881, en el si d’una família de treballadors del ram tèxtil. La feina del pare els obligà a traslladar-se a Alcoi, i posteriorment a Terrassa. És en aquesta ciutat on en Pau comença a anar a escola. Als onze anys inicià el primer curs de Batxillerat, però pel que sembla preferia tot sovint anar a jugar a les rieres de la ciutat.

Primogènit d’una família nombrosa, el seu pare el va treure de l’escola i el va portar a treballar amb ell. A partir d’aquell moment va compaginar el treball diürn amb l’assistència als cursos nocturns de dibuix i tècniques tèxtils de l’Escola d’Arts i Oficis. Mai no va deixar, però, de llegir ni estudiar.

La família Vila s’instal·là definitivament a Barcelona a finals de segle, i és allí on el jove Pau Vila entra en contacte amb el món llibertari i cultural. Sense deixar de treballar de teixidor, començà a fer de mestre voluntari per a obrers al vespre. És així, sense cap titulació, només amb il·lusió i voluntat, com en Pau Vila va fer el salt definitiu de la fàbrica a les aules, tot i que posteriorment va estudiar pedagogia i geografia. En aquella época l’escola servia només “d’instrucció”; en Pau Vila, que no estava d’acord amb aquest mètode, va aplicar els seus propis a fi de construir una societat nova, anteposant l’educació a l’instrucció, al reconeixement dels drets i necessitats de l’alumne: per exemple, en la seva escola no hi havia premis ni càstigs, els nois i les noies aprenien junts, vestien amb senzillesa i res s’aprenia de forma rutinària.

Tot i que mai va deixar l’ensenyament, es va dedicar en gran part a l’estudi i l’investigació geográfica, convertint-se en el primer geògraf de Catalunya. Durant la Guerra Civil es va exiliar a Colòmbia i Veneçuela, fins que l’any 1961 va tornar al país.

Va publicar una vintena llarga de llibres i va rebre la Medalla d’Or de la ciutat, el premi d’honor de les Lletres Catalanes, la Medalla d’Honor de Barcelona i molts altres reconeixements. Però ell no va parar mai en la seva tasca.

El seu llegat més important va ser la divisió territorial de Catalunya en comarques, creada per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any 1932 i mogut per la necessitat d’un nou marc polític-administratiu. Tot i que la nova divisió territorial no va durar massa temps, ja que el general Franco va reimplantar la divisió provincial (encara vigent avui), els infants catalans han après durant dècades les comarques catalanes i les seves capitals ideades per el Sr. Pau Vila.