Què és l’AMPA?

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Qui és membre de l’AMPA?

Tots els pares i mares que voluntàriament s’hi vulguin associar. En l’actualitat la gran majoria de les famílies d’alumnes de la nostra Escola formen part de l’AMPA.

Té cost ser soci de l’AMPA?

Ser soci de l’AMPA té un cost aproximat de 30€ per família a l’any.

Com em puc fer soci de l’AMPA?

No cal omplir cap formulari, només ingressar la quota de soci de l’AMPA durant el mes de juliol abans de començar el curs següent. Aproximadament al mes de juny s’informa mitjançant una circular de quan i com s’ha de fer el pagament.

A què dóna dret ser soci de l’AMPA?

 • A utilitzar els serveis i participar en les activitats que organitza l’AMPA amb un preu avantatjós.

 • A inscriure als fills i filles a activitats extraescolars organitzades per l’AMPA.

 • A recollir en la pròpia escola els llibres de text i material amb un preu competitiu.

 • Ser elegits membres de la Junta o representants de l’AMPA en el Consell Escolar.

 • Assistir a l’assemblea amb veu i vot.


Com s’organitza l’AMPA?

L’AMPA s’organitza amb dos òrgans principals: l’Assemblea i la Junta.

Què és l’Assemblea de l’AMPA?

L’Assemblea és la reunió de tots els membres de l’AMPA i el màxim òrgan de decisió de l’AMPA.

La seva funció és triar els membres de la Junta de l’AMPA, aprovar la gestió de la Junta, aprovar l’estat de comptes anuals y prendre decisions que, per la seva importància s’hagin de sotmetre a la consideració de tots els pares imares.

Què és la Junta de l’AMPA?

És l’òrgan que porta a terme les funcions i activitats de l’AMPA, en nom de l’Assemblea.

Els seus membres són triats per l’Assemblea de l’AMPA.

Amb quins recursos econòmics compta l’AMPA?

Els recursos econòmics de l’AMPA provenen de tres fonts:

 • Les quotes ordinàries de les famílies a l’AMPA.

 • Les subvencions o ajuts que rep, per part de l’Ajuntament d’El Papiol i de la Generalitat.

 • Els ingressos que obté d’algunes activitats (com la venda de llibres per Sant Jordi, de begudes per la festa final de curs, etc.).


Què és la FAPAC?

És la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, a la qual hi estem associats, i aplega més de 2.100 AMPA de llars d’infants, escoles de primària i de secundària (web de la FAPAC).

Què fa l’AMPA?

Col·laboració amb l’Escola:

 • Participant amb un representant en el Consell Escolar del centre.

 • Col·laborant amb el professorat per al bon funcionament del centre.

 • Contribuïnt econòmicament en la compra de material escolar:

  • Jocs per al pati.

  • Material de laboratori.

  • Material per a les aules.

  • Material informàtic.

  • Material per a la biblioteca.

 • Fent el cobrament i supervisant les quotes de material escolar i de l’AMPA.

 • Col·laborant en el projecte de sociabilització dels llibres de text.

 • Organitzant i subvencionant la festa de final de curs.


Serveis i activitats per a les famílies:

 • Distribució dels llibres de text que s’empren a l’escola.

 • Gestió del servei de menjador, ofert per una empresa externa especialitzada.

 • Servei d’acollida matinal.

 • Servei d’acollida de la tarda (amb un mínim d’inscrits).

 • Organització de xerrades i tallers pràctics d’interès per a alumnes, pares i mares.


Activitats extraescolars:

 • Organització d’activitats extraescolars en la pròpia escola (anglès, teatre, reforç escolar, etc., segons la demanda).


Activitats culturals i de difusió que tradicionalment s’han realitzat, on l’AMPA:

 • Organitza un taller de Nadal per als nens.

 • Guarneix una carrossa que participa en la cavalcada de Reis.

 • Col·labora en la festa de la Castanyada organitzada per l’escola.

 • Col·labora en la festa de la Setmana Temàtica que organitza l’Escola.

 • Participa en la Setmana Cultural del Papiol.

 • Participa venent llibres en una parada el dia de Sant Jordi.

 • Redacta un article informatiu per a la revista de l’Escola, El Boli Viu.