Què és l’AMPA?

L’AMPA és l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes.

Qui és membre de l’AMPA?

Tots els pares i mares que voluntàriament s’hi vulguin associar. En l’actualitat la gran majoria de les famílies d’alumnes de la nostra Escola formen part de l’AMPA.

Té cost ser soci de l’AMPA?

Ser soci de l’AMPA té un cost aproximat de 30€ per família a l’any.

Com em puc fer soci de l’AMPA?

No cal omplir cap formulari, només ingressar la quota de soci de l’AMPA durant el mes de juliol abans de començar el curs següent. Aproximadament al mes de juny s’informa mitjançant una circular de quan i com s’ha de fer el pagament.

A què dóna dret ser soci de l’AMPA?


Com s’organitza l’AMPA?

L’AMPA s’organitza amb dos òrgans principals: l’Assemblea i la Junta.

Què és l’Assemblea de l’AMPA?

L’Assemblea és la reunió de tots els membres de l’AMPA i el màxim òrgan de decisió de l’AMPA.

La seva funció és triar els membres de la Junta de l’AMPA, aprovar la gestió de la Junta, aprovar l’estat de comptes anuals y prendre decisions que, per la seva importància s’hagin de sotmetre a la consideració de tots els pares imares.

Què és la Junta de l’AMPA?

És l’òrgan que porta a terme les funcions i activitats de l’AMPA, en nom de l’Assemblea.

Els seus membres són triats per l’Assemblea de l’AMPA.

Amb quins recursos econòmics compta l’AMPA?

Els recursos econòmics de l’AMPA provenen de tres fonts:


Què és la aFFaC?

És la ASSOCIACIONS FEDERADES DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE CATALUNYA, a la qual hi estem associats, i aplega més de 2.100 AMPA de llars d’infants, escoles de primària i de secundària (web de la aFFaC).

Què fa l’AMPA?

Col·laboració amb l’Escola:


Serveis i activitats per a les famílies:


Activitats extraescolars:


Activitats culturals i de difusió que tradicionalment s’han realitzat, on l’AMPA: